10b FRANCIE

17. února 2008 v 8:05 |  Maturitní otázky - Zeměpis
10b FRANCIE
1. Úřední název : Francouzská republika
2. Úřední jazyk : francouzština, bretonština, provensálština
3. Hlavní město : Paříž [Paris] 9,3 mil. obyv.
4. Největší města : Paříž , Marseille 1,2 mil., Lyon 1,2 mil. Lille 940000 Bordeax 680000
5. Počet obyvatel : 57,4 milionu obyv.
6. Náboženství : katolíci 77%, muslimové 3%, protestanti 1%
7. Okolní státy : Andorra, Španělsko, Monaco, Itálie,Švýcarsko, Německo, Lucembursko, Belgie
8. Obchodní partneři : EU, USA, Švýcarsko, Švédsko, Alžír, Japonsko
9. Dovoz : Stroje, ropa, Chemické výrobky, potraviny
10. Vývoz : Stroje, auta, železo, ocel, textil, obilí, ovoce, zelenina, víno, parfémy, zbraně
Historie: V prvním tisíciletí přišli do země keltští Galové, později ovládnuta římskou říší. Největší rozsah dosáhla ale jako franská říše Karla I. Velikého na přelomu osmého a devátého století. Teprve roku 1453, kdy skončila stoletá válka s Anglií, byla sjednocena Francie v rozsáhlý a silný evropský stát, který se stal brzy evropskou mocností. Po porážce Napoleona země ztratila dobytá území na východě a byla obnovena bourbonská monarchie. V roce 1870 byla vyhlášena republika. Po porážce v průběhu druhé světové války byla Francie rozdělena na dvě části -jedna okupována Německem, ve druhé zřízen profašistický režim se sídlem ve Vichy. Po válce se musela Francie rozloučit s některými svými koloniemi - například s Alžírskem či zeměmi na Blízkém východě

Administrativní členění: 96 departementů seskupených do 22 regionů, z nichž Korsika má zvláštní statut; součástí Francie jsou i 4 zámořské departementy - Guadeloupe, Martinik, Francouzská Guyana, Réunion; Francii patří 2 územní společenství - St. Pierre s Miquelonem, Mayotte, 3 zámořská území - Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie,, Wallisovy ostrovy a dále Francouzská jižní a antarktická území.
Francie patří mezi nejvyspělejší státy světa, je členem G7.
Ve Francie je snaha Bretonců, Basků a Korsičanů oddělit se od Francie.
Francie je známá jak přímořskými středisky u Středozemního moře, Marseille, tak i horskými středisky, Chamonix na úpatí Mont Blancu.

Povrch
Největší a jedinou velkou nížinou je francouzská nížina, která se rozprostírá od severu k jihu v západní části státu.
Pohoří: Francouzské středohoří, Pyreneje, Jura , Alpy.( Mont Blanc 4 810 m).Vogézy a Ardeny.

Podnebí

Francii lze zařadit do dvou podnebných pásů - subtropického a mírného. Severozápadní Francie má přímořské klima, která je ovlivněno teplým Severoatlantickým proudem. Východní Francie má chladnější zimy a teplejší léta, která jsou zpravidla chudá na srážky. Jih země se těší horkým létům beze srážek, zimy jsou mírné a často deštivé.
Klima v horách je chladnější a vlhčí.
Francii odvodňují řeky Seina a Loira, Garonna, Rhona a Saona. Jezera se ve Francii příliš nevyskytují. Jsou pouze na hranicích se Švýcarskem. Největší a nejznámější je Ženevské jezero.
Francie je stát s s rozmanitou biosférou. Najdeme zde zástupce smíšených lesů mírných pásů, vždy zelené tvrdolisté lesy středomořského typu , horské a velehorské vegetační pásy.
Hospodářství
Hlavně po vstupu země do Evropské unie se Francie musela podrobit velmi přísným limitům ohrožujícím ekologii a navíc se musela sama podílet na tvorbě zákonů Evropského parlamentu, které omezují ekologicky nebezpečnou výrobu ve státech EU.
Z tohoto důvodu Francie přechází již v polovině 60 let a v začátku 70 let na elektrifikaci železničních tratí. Velmi brzy začínají ve Francii pokusy s jadernými reaktory a Francie jako první v Evropě přichází s velmi intenzivním rozvojem jaderné energetiky. V zemích G 7 zaujímá Francie 4 místo po USA, Japonsku a Německu.
Těžký průmysl zahrnuje zpracování ropy a výrobu železa, oceli, hliníku, cementu, papíru, chemikálií a strojírenství. Mnoho nových průmyslových odvětví se začalo rozvíjet kolem přístavního města Marseille. Pneumatiky se vyrábějí v Clermont Ferrand ve střední části země - světoznámá značka Michellin. V Lyonu a severovýchodní části země se nachází množství textilek. Známý je také zbrojní a elektrotechnický koncern Thomson.
Francie zaujímá v Evropě 2. místo v produkci automobilů (Renault, Citroen, Peugot) a 3. ve výrobě oceli, je rovněž hlavním producentem civilních a vojenských letadel. Francie je také v čele evropského kosmického výzkumu. Velmi významná je výroba dalších dopravních prostředků (vysokorychlostní železniční soupravy), zbraní, umělých vláken, pneumatik a světově proslulé kosmetiky. Vysokou úroveň si udržuje textilní průmysl soustředěný na severu a v Paříži- centru světové módy a výroby oděvů. Velmi rozsáhlé, rozmanité a kvalitní je potravinářství
Nerostné suroviny: bauxit se začal těžit ve městě Les Baux, jež přineslo surovině jméno( složka pro výrobu hliníku)
V blízkosti Pyrenejí se těží nafta a nacházejí se zde malé naleziště zemního plynu. Dále se v zemi těží fe ( na hranicích s Lucemburskem), uran ( Nantes, Limoges), draselné soli ( hranice s Německem a Švýcarskem), wolfram (Pyreneje).
Energetika: 75% atomové elektrárny a v Alpách obrovské množství malých vodních elektráren. V pařížské pánvi jsou 4 tepelné elektrárny.
Zemědělství
Francie jako největší evropský producent a vývozce zemědělských produktů značně profituje ze štědré subvenční (podpůrné) politiky EU. Nadprodukce pšenice, mléčných výrobků a vína působí EU i v zámoří problémy. Francie disponuje největší rozlohou zemědělské a orné půdy v Evropě.Pěstuje se zde pšenice,cukrová řepa, brambory, slunečnice, olivy, chmel, tabák, a dokonce i rýže. Země je třetím největším producentem dřeva v Evropě. Velká část lesních oblastí je spravována státem, realizován je rozsáhlý program obnovy lesů. Rybolov se soustřeďuje hlavně na pobřeží Atlantského oceánu, při pobřeží Středozemního moře nejsou možnosti lovu příliš velké.Tradiční je chov ústřic. Nejdůležitějším rybářským přístavem je La Rochelle.
Na mnoha místech vzkvétají světoznámé vinice jako např. Languedoc, Bordeaux , Champagne. V různých oblastech země se vyrábí známé sýry - Camambert, Rokfór.
Doprava
Dopravní systém země je na velmi vysoké úrovni. Hlavním centrem dopravy je Paříž, je i říčním přístavem na řece Seině a domovem 3 letišť. Nejznámější a druhé největší v Evropě je Orly. Pýchou Francie jsou železnice- síť nejrychlejších vlaků v Evropě. Tyto vlaky nesou označení TGV - train de grand vitesse. Pravidelně jezdí od 22. ledna 1984 na lince Paříž - Lausanne. Ve výstavbě jsou tratě na Brusel a skrze nově otevřený Eurotunel pod Lamanšským průlivem do Velké Británie
V současné době je vyvíjen tlak na ostatní druhy doprav, aby došlo k úlevě přepravy po silnicích. Vnitrozemské vodní cesty jsou důležité pro převoz těžkých a rozměrných nákladů.
Air France slouží pro mezinárodní letecké spojení. Francie se rozhodla společně s ostatními vyspělými státy Evropy vytvořit letadlo ekonomičtější a efektnější než Concorde a vznikl projekt Air Bus. Tato letadla již také pronikají do našich aerolinií. Nedostatečně je řešena silniční doprava ve městech a skrze ně. Největší námořní přístav je Marseile (2. v Evropě) s ropným terminálem Fos-Lavéra, Le Havre a Dunkerque.
Cestovní ruch
Francie zaznamenává boom v cestovním ruchu . ( 3. místo v Evropě po Španělsku a Itálii) s příjmem 11,5 miliard US dolarů. K místům s největší návštěvností patří Alpy a francouzská riviéra - středisko cestovního ruchu a filmových festivalů (Cannes, Saint Tropez). Stálým lákadlem pro turisty je hlavní město Paříž, Louvre, zámek ve Versailles - bývalé sídlo králů.

Školství: Francie má vynikající tradici veřejného vzdělávání, které je na všech stupních bezplatné. Školní docházka je povinná od 6 do 16 let.Po základní škole, kterou děti navštěvují do 11 let, se část studentů gymnázií připravuje k maturitě a dalšímu studiu, ostatní pokračují na školách 2. stupně s všeobecným nebo technickým zaměřením. Vzhledem k tomu, že studium na vysokých školách je jen výjimečně limitováno, existuje velké množství nezaměstnaných vysokoškoláků.

Tisk a sdělovací prostředky: Francie má vynikající publikační tradici. Mnohé noviny a časopisy -např. Le Monde, La Figaro a známé ženské magazíny Elle a Marie Claire mají světový ohlas. Hlavní masmedia - rozhlas a televize byla donedávna vzhledem ke státnímu monopolu poněkud monotónní. V roce 1975 byla státní společnost ORTF rozdělena a její jednotlivé části jsou řízeny zástupci státu, parlamentu, tisku a samotných pozorovatelů stanic.

Paříž
Paříž je typickým městem služeb. Paříž je sídlem mnohých velkých firem a k tomu ještě úřadů, bank a pojišťoven., také centrem cestovního ruchu ( 20 mil. turistů ročně ). Průmyslové podniky se zaměřují na oblasti polygrafie, letecké dopravy, elektrotechnického, automobilového a farmaceutického průmyslu.
Název města pochází od původních obyvatel, keltského kmene Parisiů. Turistické atrakce
KATEDRÁLA NOTRE-DAME
Mistrovské dílo gotiky. Nachází se na ostrově Ile de la Cité. Zde byli korunováni králové a královny, císař Napoleon se korunoval sám. Za revoluce byla katedrála prohlášena za svatyni rozumu. Stavba začala r. 1163 a byla dokončena až v polovině 14. století.
PYRAMIDA V LOUVRU
Prosklená pyramida slouží jako vstupní hala do muzea na Napoleonově nádvoří. Po její výstavbě se značně zvýšil počet návštěvníků muzea z celého světa.
SACRÉ-COEUR
Tato zvláštní stavba byla dokončena ke konci 19. století na nejvyšším pahorku Paříže (130m). Románsko-byzantská stavba s kopulí připomínající pocukrovaný dort. Pohled na Paříž ve dne připomíná kamennou poušť, ale v noci se naskytuje krásný pohled na moře barevných světel. ČTVRŤ_LA_DÉFENSE
Za své jméno vděčí památníku Obrany Paříže z r. 1871. Výstavba této oživené obchodní čtvrti podle zcela nové koncepce byla nejodvážnějším počinem poválečné francouzské architektury. Výstavba začala v r. 1958 na ploše přibližně 800 ha., La Défense je obrovskou pěší zónou , která terasovitě vede až k Seině.
ARCHA_OBRANY_-_L'ARCHE_DE_LA_DÉFENSE
Nejnovější pamětihodnost Paříže, dokončená v roce 1989. Tato otevřená kostka pokrytá sklem a bílým carrarským mramorem působí nejen svými jasnými tvary ale i svými rozměry. Svou výškou 110 metrů je dvakrát tak vysoká jako Vítězný oblouk (50 m) a její váha se odhaduje na 30 tisíc tun. Spočívá na 12 pilířích zakotvených pod zemí. Katedrála Notre-Dame by se pod ní celá vešla.
Technickým skvostem a symbolem města a celé země je Eiffelova věž. Tato věž se začala stavět po dlouhých sporech o projekt v roce 1887. Měla symbolizovat stát při výstavě u příležitosti 100 výročí pádu Bastily. Věž byla zpřístupněna 6. 5. 1889. Stavba trvala 26 měsíců a stála 8 mil. starých franků ( 142 mil nových franků). Věž má tři patra a měří celkem 318,63 metrů. Její hmotnost je propočítána na 10 100 tun. Je složena z 18 000 dílů. Základy věže vedou do hlouby 7 metrů, kde jsou zabetonovány nohy věže. Další kuriozitou je i to, že se každých 7 let obnovuje nátěr věže a spotřebuje se při něm 60 tun barvy.
Gustave Eiffel je rovněž architektem sochy Svobody, kterou věnovali Francouzi Spojeným státům americkým k výročí dne nezávislosti.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.