15b Subsaharská Afrika = Černošská Afrika

17. února 2008 v 8:08 |  Maturitní otázky - Zeměpis

15b Subsaharská Afrika = Černošská Afrika

Černošská Afrika je část afrického kontinentu na jih od Sahary, v níž převládá černošské obyvatelstvo.

Přírodní podmínky

Ø Reliéf souvisí s geologickým vývojem.
Ø Základní jednotkou je předprvohorní Africký štít =) horotvornými procesy se rozlámal na množství kleneb, pánví a tektonických ker, např. Konžská pánev
Ø Nejvyšší nadmořskou výšku mají sopečné kužely Kilimandžáro s nejvyšším vrcholem Uhuru (5895m.n.m)
Ø Nejnižší polohu má Východoafrický příkop, který je zalitý jezery ( největší - Ukerewe)
Ø JZ tvoří Kapské hory, vytvořené hercynským vrásněním
Klima
Ø Většina území jsou tropy - kolem rovníku jsou vlhké tropy s tropickými deštnými pralesy
- na S i J od rovníku přecházejí ve střídavě vlhké tropy savan
- na J kolem obratníku Kozoroha jsou pouště ( Namib, Kalahari)

Řeky

Ø Nejhustší říční síť je v rovníkové oblasti (povodí Konga)
Ø Směrem na S řek ubývá
Ø Velké toky: Kongo, Niger, Zambezi, Orange a Limpopo
Ø
Na řece Zambezi jsou Viktoriiny vodopády

Obyvatelstvo

Ø Většina obyvatel jsou negroidní rasy
Ø Dvě základní skupiny negroidních obyvatel - urostlejší Súdánci (žijí na S)
- drobnější členové skupiny Bantu
další skupiny: trpasličí Pygmejové (žijí v tropickém pralese)
Paleoafričané - Khoinové (Hotentoti) a Sanové (Křováci a Bušmeni)
(žijí v atridní zóně na J)
Ø v Etiopii je negroidně - europoidní obyvatelstvo
Ø na Madagaskaru žijí Malgašové (malajsko-indonéský typ)
Ø v JAR a Zimbabwe žije menší počet bílých přistěhovalců a přistěhovalců z Asie
Vývoj regionu
Ø geografická poloha s přírodními podmínkami (lesy, pouště, nesplavné řeky…)izolovaly Afriku od Evropy =) vyspělejší Evropa toho později využila a 16.století začali především Holanďané a Portugalci kolonizovat Afrika; značně zde také kvetl obchod s černými otroky převáženými do Ameriky na plantáže.
Ø Během 19.stol.- území rozděleno mezi evropské státy =) využití levné pracovní síly, nerostné suroviny, produkty plantážního zemědělství; kolonie zde má především Anglie (souvislý pás na východě od Súdánu na jih, v oblasti Guinejského zálivu Nigérie, Ghana…) a Francie (Senegal, Kongo, Pobřeží Slonoviny, Madagaskar). Další země, které zde měli kolonie: Belgie, Portugalsko a Německo
Ø od 50.let 20.stol. začaly získávat kolonie samostatnost (1960 - "rok Afriky" - podepsáno nejvíce dohod)
Ø český cestovatel, který v 19.stol. procestoval Afriku - Emil Holub
Ekonomická situace
Ø převážná část obyvatel pracuje v primárním sektoru, produktivita práce je malá, převládá vývoz surovin a plantážních výrobků =) Afrika patří k ekonomicky nejméně vyvinutým oblastem Země (především díky přírodním a historickým poměrům)
Ø HDP/obyv. je velmi nízký =) 30 ze 40 nejchudších států je z tohoto regionu; méně než 300 USD má např. Angola, Sierra Leone, Kongo, Etiopie…
Ø Černá Afrika má značné zásoby nerostného bohatství(významná je těžba barevných kovů): Nigérie a Angola - zásoby ropy
jih Konga, Zambie, Zimbabwe - naleziště mědi
při Guinejském zálivu - bauxit
střední Afrika - diamanty
Ø Export plantážního zemědělství:

Cóte d'Ivoire, Nigérie, Ghana - část světové produkce kakaa

Produkce: kávy
podzemnice olejné
různých druhů koření
Ø Samozásobitelské zemědělství = převážná část obyvatel pracuje v odlehlejších oblastech;

Pěstují hlavně kukuřici,proso, maniok…

Ø Zpracovatelský průmysl je málo rozvinutý stejně jako terciér
Ø Některé makroregiony se snaží zlepšit svou platební bilanci podporou cestovního ruchu (africké národní parky, některé pobřežní oblasti a ostrovy Indického oceánu)
Ø Politická nestabilita a koloniální rozdělení hranic, jež nerespektovalo území etnických skupin, vede často k etnickým konfliktům
Ø Masovým jevem je korupce, zvůle úřadů, etnické čistky, mnohdy s cíleným vyvražďováním (Rwanda, Burundi, aj.)
Sociální situace
Ø Počet obyvatel vzrostl v černošské Africe od pol.20.stol. téměř čtyřnásobně
Ø Roční přirozený přírůstek je 3%
Ø Přetrvává vysoká natalita (na 1 ženu 5-7 dětí)
Ø Díky humanitárním akcím vyspělých zemí (zdravotnická pomoc - léky, očkování, dodávky potravin) se snížila úmrtnost =) růst počtu obyvatel =) většina trpí podvýživou kvůli špatné ekonomice
Ø I přes humanitární pomoci je zdravotní stav obyvatel špatný (malárie, spavá nemoc, parazitární choroby, virem HIV); vysoká kojenecká úmrtnost; nízká střední délka života (52-56 let)
Ø Velké procento lidí je negramotných
Ø Jsou tu velké rozdíly mezi regiony (např. pokročilejší pobřeží x zaostalému vnitrozemí)
Ø Kvůli množství ekonomických, politických, sociálních a kulturních problémů musí přijímat pomoc vyspělejších zemí
Národní parky
Ø rozlohou zaujímají 1.místo na světe, je jich více než 160
Ø nejstarší NP je Krüger v JAR
Ø známý NP Serengeti (zde jsou chráněna živočišná společenstva savan)-Tanzánie

Jihoafrická republika = JAR

Ø hl.m. Pretória
Ø ekonomicky rozvinutá země; politický i hospodářský vývoj se dosti lišil od ostatních zemí
Ø má více bělošského obyvatelstva - začátkem 20.stol.získalo hlavní vliv na správu země(britské dominium)
Ø další města Johannesburg, Kapské město
Ø těží se zde uhlí, železná ruda, barevné kovy, zlato, diamanty
Ø je zde také rozvinutí zpracovatelský průmysl
Ø zemědělství využívá asi 70% rozlohy země, větší část však trpí nedostatkem srážek; hlavní plodinou je kukuřice (7.místo na světě); chov ovcí (8.místo na světě)
Ø doprava je poměrně dobře vyvinutá (sít železnic a silnic
Ø během dekolonizace nechtělo bělošské obyvatelstvo předat moc do rukou původních obyvatel =) až během 90.let skončila v JAR politika rasového odloučení =) na základě svobodných voleb vzniklá nová převážně černošská vláda
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 šáribuba šáribuba | E-mail | Web | 17. února 2008 v 8:09 | Reagovat

ahoj...máš to tu moc krásný...nechceš spřátelit??pls jukni se na blog a napiš jestli jo...dííkec

2 mechatronik mechatronik | 29. května 2008 v 20:51 | Reagovat

pro tebe a pro všechny další...spřátelení stránek není možné...pakliže tu něco zajímavého najdete a chcete poděkovat piště do návštěvní knihy...chcete -li podpořit stránky dejte si ikonu na svůj web...to je vše

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.