17b Východní Asie

17. února 2008 v 8:10 |  Maturitní otázky - Zeměpis
17b Východní Asie
Čína
Je to socialistický stát ve Východní Asii při pobřeží Žlutého, Východočínského a Jihočínského moře. Za svoji oficiální součást považuje Taiwan, Hongkong (od 1.7.1997) a Macao ( 1.1.1999). Oficiální název - od 1949 Čínská lidově demokratická republika - jejím současným prezidentem je Ťianq Ce-min.
Čína je nejlidnatější zemí světa. Na jejím území žije téměř pětina všech obyvatel. Také rozlohou území patří mezi největší státy(3.místo za Ruskem a Kanadou). Mezi mocnosti náleží i svým politickým postavením a vojensko silou. Ekonomickou vyspělostí a životní úrovní se však řadí mezi rozvojové země. Je zároveň jedinou velkou zemí, kde se komunistický systém udržel i po pádu komunistických režimů na přelomu 80. a 90.let.
Poloha a přírodní podmínky
Území Číny sahá od břehů Tichého oceánu hluboko do vnitrozemí.
Z geografického hlediska lze rozlehlé území rozdělit na tři hlavní oblasti:
§ západní část tvoří vysokohorská pásma, vysoko položené náhorní plošiny a pánve. Z horského uzlu Pamíru zde vybíhají vedle nejvyššího horstva světa Himaláje i pásma Kunlun a Ťan-šan. Tibetská náhorní plošina( nejvýše položená a největší na světě ) dosahuje na jihozápadě průměrné výšky 4000 m n. m. Na SZ se nacházejí pouště - (Taklamakan ,…) - zaujímají pánve Tarimskou a Ujgurskou, široké pásmo podél hranic s Mongolskem tvoří poušť Gobi.
§ střední část Číny zaujímá krajina o střední nadmořské výšce - Severočínská hornatina, vápencová Jihočínská hornatina. Zalidněné oblasti jsou převážně při středním toku Chang Jiang a oblast sprašových půd při středním Huang He.
§ vých. monzunová Čína, hustě obydlená oblast, převážně hornatá, jen na dolních úsecích řek nížiny. Zajímavostí je pohoří Čchin-ling ( ve stř. Číně) , které tvoří tzv.klimatickou hranici ( průměrné teploty na S a na J tohoto pohoří je např. v lednu -20 °C a 18°C )
· Vodstvo: Chang Jiang, Huang He (zbarvená sprašemi),Si Tiang, Amur, jezera - Kukunor, Lobnor
· Podnebí: různorodé (jih - tropické, Velká čínská nížina - subtropické, vliv monzunů, střed a sever - mírné, vnitrozemské)
Historie:
- první státní útvary už na přel. 3. a 2.tis př.kr.
- od 4.stol počátek centralizace moci ve velkých státech, snaha jednotlivých dynastií sjednotit Čínu
- za čín. dynastie Ming (14.-17.stol) se v Číně začínají usazovat evr. obchodníci a přicházejí misionáři.
- od začátku 19.stol. sílila expanze evr. mocností (opiové války ) a Japonska.
- 1912 vyhlášena Čínská republika. Země je ale rozdělena na jednotlivé soupeřící územní celky, sjednocena až pod Čankajškovým vedením.
- 1932-45 okupace SV Číny Japonskem ( vznikl závislý stát Mandžusko)
- 1945-49 občanská válka, která skončila vítězstvím komunistů vedených Mao Ce-tungem
- 1.10.1949 založena Čínská lidová republika. Čankajšek se s nacionalisty usadil na Taiwanu .
- v květnu 1951 na zákl. tzv."mírové smlouvy" připojen Tibet, Lhasa(náboženství lámaismus)
- v 60. letech po krizi a následné občanské válce docházelo k pohraničním ozbrojeným konfliktům s Indií a SSSR
- od přelomu 70. a během 80. let probíhala všeobecná reforma od hospodářství po kulturu.
- sílící demokratické hnutí však komunistickým režimem potlačováno ( např. 1989 masakr na pekingském náměstí)
- v součastné době je Čína fungujícím státem s totalitním vedením, s centrálně řízeným hospodářstvím , ale také s počátky stále více se rozvíjejícího tržního hospodářství.
Hospodářství
Zemědělsko průmyslový stát s velkými regionálními rozdíly ve stupni rozvoje ekonomiky a s ohromným nerostným bohatstvím.(HDP 780USD v roce 2000)
· nerostné suroviny: černé uhlí, ropa, zemní plyn (Jihočínské moře), téměř všechny barevné kovy (W nejvíce na sv.), železná ruda

Průmysl

Hutnický - ve výrobě oceli 1.místo na světě, a strojírenský (lodě, kola, elektrotechnika, zbrojní průmysl), chemický (papír, pohonné hmoty, umělá hnojiva), textilní (zprac. bavlny a hedvábí), výroba hraček, pyrotechniky, kancelářských potřeb

Zemědělství

pouze 11% náleží obdělávané půdě ( více než polovina území nevhodná pro zemědělství , přesto ale je potravinově soběstačná) - sklidí zde nejvíce obilovin na světě. Severovýchod (pšenice, kukuřice, sója, ovoce, zelenina), jihovýchod (Velkáčínská nížina - rýže, kukuřice, bourec morušový, bavlna), střed+západ (chov ovcí, velbloudů, koní a jaků) - jihovýchod+střed+západ (chov vepřů - nejv. na sv. a drůbeže)

Obyvatelstvo

Počet obyvatel: 1,3 mld.(2005)
Hlavní město: Beijing (Peking)
Úřední jazyk: čínština, v autonomních oblastech i jazyky menšin
Státní zřízení: Socialistická republika
Správní členění: 22 provincií ( za 23. prov. je považován Taiwan - fakticky je ale nezávislý), 5 autonomních oblastí, 3 samosprávná města ( Šanqhaj, Pekinq, Tien-Tin)
Měna: yuan ( CNY)
Obyvatelstvo: 92% Číňané ( odlišné dialekty, ale společné písmo)
- největší menšinu tvoří Tibeťané, dohromady zde asi 50 národností
- vyhlášen program jednoho dítěte - pouze na venkově mají rodiče druhou šanci na zplození syna pokud je první dítě dcera - s cílem udržet populaci pod 1.3 miliardy.
- negramotných je 15,9%
- 66,7% pracuje v zemědělství
Náboženství: - většina je oficiálně bez vyznání
buddhismus - opak hinduismu ( duše po smrti se může převtělit),
lámaismus (zvláštní forma buddhismu), taoismus

Největší města: Charbin (Cha-er-pin), Šen-jang, Shanghai, Wu-chan, Čchung-čchinch, Kanton (Kuang-čou), Hongkong, Macao

Japonsko
POČET OBYVATEL : 127mil.(2004) Průměrný věk : 76let (velmi vysoký), náboženství : buddhismus a šintoismus

STÁTNÍ ZŘÍZENÍ : konstituční monarchie v čele s císařem,měna : jen, jazyk : japonština
Geografická poloha
Japonsko je ostrovní země. Tvoří jej přibližně 5000 ostrovů, z nichž většina jsou jen malé ostrůvky. Proto je uváděno nejčastěji jeho pět hlavních ostrovů: Hokkaidó, Honšú, Kjúšú, Šikoku a Okinawa. Rozloha činí 377 435 km² a přibližně 80% povrchu pokrývají hory. Souostroví se rozkládá mezi 25° a 45° severní zeměpisné šířky. Na jihozápadě se nalézá souostroví Rjúkjú (jehož součástí je i Okinawa), v Korejském průlivu leží ostrovy Cušima a u západního pobřeží Honšú se nachází známý ostrov Sado.

Povrch japonských ostrovů se vytvářel hlavně v třetihorách. Je považován za velmi mladý a za jednu z tektonicky nejneklidnějších oblastí světa. Japonsko je proto často postihováno zemětřesením. Ročně je zaznamenáno asi 7-8 tisíc otřesů. Některé z nich jsou tak slabé, že je lidé sotva pocítí, ale jiné jsou tak silné, že způsobují vážné škody (jako například v přístavním městě Kóbe). Budovy se proto projektují tak, aby těmto otřesům odolaly. Se zemětřesením úzce souvisí sopečná činnost, která je také velmi silná. Proto jsou v některých horských oblastech přírodní horké prameny. Asi 67 japonských sopek je stále činných. Některé se ke svému "životu" nečekaně probouzí (například sopka Usu). Sopečná láva je však velmi úrodnou zemědělskou půdou, a proto lidé stále podstupují riziko a žijí v bezprostřední blízkosti vulkánů. Mezi vyhaslé sopky patří i hora Fudži (3.776 m), která naposledy soptila v roce 1707. Je to nejvyšší hora Japonska a také jeho posvátný symbol.

Hlavním a nejznámějším pohořím jsou tak zvané Japonské Alpy na Honšú (nejvyšší vrchol Širane - 3.192 m).

Podnebí
Japonské ostrovy leží v cestě tropických bouří - tajfunů. Ty většinou přicházejí koncem léta nebo počátkem podzimu a způsobují záplavy, sesuvy půdy, škody na úrodě i domech. Na začátku léta přichází období dešťů cuju jenž taktéž způsobuje nemalé potíže.

Ekonomika

Japonská ekonomika stojí na 2.místě světového žebříčku.(HDP 32 030 USD v roce 2000). Jen málokterá země prodělala během dvacátého století takovou hlubokou proměnu jako Japonsko. Ze zaostalé země se stala jedna z nejvyspělejších velmocí světa.
Výroba automobilů-11 mil. ročně!
Od klasického umění přes moderní elektroniku až po dokonalé aerodynamické vlakové soupravy. Expresy na trati šinkansen (v překladu nová hlavní trať) patří k největší chloubě japonských železnic. Hikari (paprsek), název souprav rychlých superexpresů, začaly jezdit již v roce 1964. K první trati z Tokia do Ósaky o délce 553 km postupně přibývaly další. V současnosti dosahují nejmodernější soupravy Nozomi (naděje) rychlosti až 300 km/hod. Tratě někdy vedou pod mořem tunelem, například mezi ostrovy Honšú a Kjúšú. Spojení mezi Honšú a Šikoku vede v délce 7016 metrů po vyhlášeném systému mostů Seto Ohaši.
ZEMĚDĚLSTVÍ : na vysoké úrovni, přitom má nedostatek zemědělské půdy(asi 2/3země pokrývají lesy), zemědělsky jsou velice pečlivě obdělávány pobřežní nížiny i svahy pohoří rozčleněné terasami, při práci se používá moderních metod, které umožňují vysoké hektarové výnosy. Hlavní potravinou je rýže, pro vývoz má význam pěstování citrusů,především mandarinek(nejvíce na světě), vysoká je spotřeba ryb, v živočišné výrobě nejdůležitější chov drůbeže,rybolov,závislost na dovozu potravin.

NEROSTNÉ BOHATSTVÍ : je závislé na dovozu téměř všech surovin(dováží nejvíce ropy na světě), relativně chudé na nerost. bohatství.

PRŮMYSL : světové prvenství ve výrobě aut,motocyklů ,lodí,chem.výrobků,syntetického textilu,elektrotechniky a kancelářské techniky.Také strojírenství,stavebnictví.

HL. MĚSTO : Tokio, další města : Yokohama,Osaka,Kóbe, Nagoja, Sapporo, Kjóto.
města : Hirošima a Nagasaki. Na konci 2.svět. války na ně americká vojska svrhla atomové bomby,které zahubily statisíce lidí.

ZAJÍMAVOSTI : národním sportem je sumo, ikebana-umění aranžovat květiny,harakiri-druh obřadné sebevraždy,judo a karate-bojové umění,Go-hra s bílými a černými kameny, Gejša, kamikaze- sebeobětování jap. vál. letců

Korea

Geografická poloha

Korejský průliv odděluje souostroví od Korejského poloostrova, který leží mezi Japonským a Žlutým mořem. Na jeho území žije 126 milionů obyvatel. Korejský poloostrov je rozdělen na 2 státy:
Korejská lidově demokratická republika(KLDR) - hlavní město Pchjongjang
úřední jazyk korejština, měnová jednotka 1 won (KPW) = 100 čonů.
Převážně hornatá země, nížiny jen při pobřeží Žlutého moře. Nejvyšší pohoří Changbäk-san (Päktu-san, 2 744 m n. m.) na hranicích s Čínou.
Podnebí monzunové, ale silný kontinentální vliv způsobuje velké rozdíly srážek i teplot mezi létem a zimou. V horách jehličnaté lesy typu tajgy, níže smíšené a listnaté opadavé lesy.
Obyvatelstvo tvoří Korejci (99,8 %). Náboženství původně konfuciánské a buddhistické, v současnosti prosazován atheismus.
Zaostalý průmyslově agrární stát s ekonomikou řízenou státem. Hrubý domácí produkt 950 USD/obyv. (1996). Obdělává se 17 % území (většinou zavlažování), 61 % pokryto lesy. Pěstuje se rýže, kukuřice, obilniny, brambory, zelenina; v posledních letech neúrody a hrozící hladomor. Významný průmysl těžební (uhlí, rudy), dále hutnický, strojírenský, chemický, textilní, potravinářský..
KLDR vyhlášena v roce 1948 v sovětské zóně jako prosovětský komunistický stát. V letech 1950 - 53 korejská válka. Diktátor Kim Ir-sen zlikvidoval opozici a vybudoval represívní režim s kultem osobnosti a tzv. ideou čučche, tj. nezávislosti a ekonomické soběstačnosti, s požadavkem sjednocení Koreje jako hlavním cílem KLDR. V roce 1972 nová ústava, prezident Kim Ir-sen. Postupně mezinárodní izolace a výrazný úpadek ekonomiky. Po smrti Kim Ir-sena stojí v čele státu jeho syn Kim Čong-il, který byl 1998 prohlášen věčným prezidentem. Ve 2. polovině 90. let došlo ke zlepšení vztahů s Korejskou republikou.
KLDR je nezávislá socialistická republika v čele s prezidentem.

Korejská republika, Jižní Korea, 99 269 km2; 46,4 miliónu obyvatel (1998), hlavní město Soul ;
úřední jazyk korejština; měnová jednotka 1 won (KRW) = 100 čonů. Pobřeží Japonského moře na východě je téměř přímočaré, ale pobřeží Žlutého moře a Korejského průlivu silně členité s mnoha ostrovy. Povrch převážně hornatý, nížiny jsou jen při západním pobřeží a podél větších řek. Nejvyšší pohoří (Sobäk-sanjulgi, 1 915 m n. m.)a (Thäbäk-sanjulgi, 1 708 m n. m.) spadá příkře k Japonskému moři. Podnebí je subtropické monzunové, směrem k severu přechází v mírné kontinentální. Říční síť je hustá, hlavní řeka Hangang. Rostlinstvo mírného pásma s východoasijskými druhy, na jihu vždy zelené subtropické lesy. - Obyvatelstvo tvoří z 99,8 % Korejci.

Náboženství buddhistické (28 %), protestantské (19 %), římskokatolické (6 %). Vyspělý průmyslový stát s rychle se rozvíjející ekonomikou. Hrubý domácí produkt 10 550 USD/obyv. (1997). Obdělává se 19,6 % území, zalesněno 65 %. Hlavní plodinou rýže, dále brambory, batáty, sója, zelenina a ovoce. Chov prasat a skotu. Významný rybolov . Těží se černé uhlí (5 miliónu t), rudy železa, mědi, wolframu, zinku, grafit, síra. Dynamický rozvoj výroby spotřební elektroniky, dopravních prostředků, chemie, stavebních hmot.
Korejská republika vyhlášena v roce 1948 v americké zóně. Až do 80. let autoritativní režimy, několik politických převratů, studentská povstání, ale dynamický ekonomický rozvoj. Od 1988 demokratizace politického života. Ve 2. polovině 90. let probíhá proces sbližování s KLDR.V čele Korejské republiky stojí prezident, volený na 5 let.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.