7a. Přírodní a civilizační rizika

17. února 2008 v 8:01 |  Maturitní otázky - Zeměpis
7a. Přírodní a civilizační rizika

PŘÍRODNÍ KATASTROFY

ZEMĚTŘESENÍ + následné jevy zemětřesení - sesuvy půdy, záplavy, tsunami, požáry, epidemie…
Mohou jim padnout za oběť tisíce lidí, mnohdy dochází k devastaci krajiny. Silných zemětřesení,působících citelné škody, bývá ročně evidováno kolem 20. Jsou soustředěna do pásů, odpovídajících průběhu aktivních tektonických zón, především hlubinných zlomů.
Výrazný je Cirkumpacifický zemětřasný pás - v Tichém oceánu (75% světových zemětřesení).
Severní Amerika je postihována silnými otřesy na pobřeží Kalifornie.
Latinská Amerika - ohrožováno Mexiko, Guatemala, Nikaragua, Venezuela, Ekvádor, Peru, Chile.
Severní a západní okraj Tichého oceánu ohrožují zemětřesení s hypocentry pod mořským dnem - vyvolávají TSUNAMI (Kamčatka, Kurily, Japonsko, Filipíny), stejně jako v Indonésii (Sumatra, Jáva, Malé Sundy).
Evropa a Asie - soustředěná do mediteránního pásu táhnoucího se od Azorských ostrovů přes Portugalsko, střední a jižní Itálii, Balkánský poloostrov,Turecko. Na asijské pevnině pokračuje tento pás Arménii, Írán až po východní pobřeží Číny.
SOPEČNÉ KATASTROFY souvisejí se zemským vulkanismem. Silně ovlivňují přírodní prostředí a mají katastrofické dopady na místní obyvatelstvo (lávové proudy, otravy sopečnými plyny, sopečné pumy, popel). Výbuchy sopek jsou často provázeny lijáky, které způsobují sesuvy a záplavy. Rozšíření sopek je podobné jako u zemětřesení, vázáno na okraje litosférických desek.
TSUNAMI - ničivé vlny, vznikají při podmořském zemětřesení a výbuchy podmořských sopek. Postihují pobřeží Japonska, Kurilských ostrovů a Kamčatky. Mohou postupovat rychlostí až 800km/h. Když dosáhnou mírně svažitého pobřeží, rostou do výšky.
NIČIVÉ VĚTRY - s pasátovou cirkulací souvisí vznik tropických tlakových níží (cyklón), které se tvoří nad tropickými vodami oceánů (mezi 5.-20. šířkovým stupněm). Mají různé místní názvy- hurikán, tajfun. Větry provází vydatné srážky a následné povodně.TORNÁDO má charakter nálevkovitého vířivého větru, který může dosáhnout až rychlosti240-320 km/h. Oko může mít průměr6,5-48 km, samotný hurikán 480km. Dokáží přeletět krajinu rychlostí32-65 km. Vzniká v nestabilním tropickém vzduchu pocházejícího z oblasti Mexického zálivu. Postihují zvláště středozápad USA.
POVODNĚ - jsou spojeny s vysokými vodními stavy a s extrémními průtoky. Mohou souviset s neuváženými zásahy člověka do přirozeného uspořádání krajiny (odlesňování, meliorace). Někdy mohou následovat epidemie např. PŘEMNOŽENÍ škůdců - některé druhy hmyzu a hlodavců (saranče, komár, hraboš).

CIVILIZAČNÍ RIZIKA

Vyvolává je člověk, souvisejí s růstem počtu obyvatel a s rozvojem lidské společnosti a její technické a technologické vyspělosti. V budoucnu by mohly ohrozit vývoj lidské společnosti a existenci vyšších forem života na Zemi.
HLAVNÍ VLIVY ČLOVĚKA na přírodní prostředí :
Chemizace - průmyslové exhalace, různé odpady z výrob i domácností, používání chemických látek v zemědělství
Zamořování ovzduší - zvyšování množství CO2 v ovzduší, freony, popílek ….. skleníkový efekt, globální oteplování Země, narušování ozonové vrstvy - má za následek zvýšené pronikání UV záření, které má rakovinotvorné a zřejmě i mutagenní účinky na živé organismy a člověka.
Zvyšování radioaktivity v souvislosti s různými jadernými provozy.
Nárůst hlučnosti - působením dopravy , některých forem provozu a zábavy.

Populační exploze

Tyto faktory spolupůsobí při poškozování životního prostředí a při narušování EKOLOGICKÉ ROVNOVÁHY. Má vliv na zdravotní stav člověka, žijícího v narušeném prostředí - projevují se vlivy kontaminované vody, vzduchu a potravy. porušování biologické rovnováhy se projevuje snižováním biodiverzity (vliv kyselých dešťů, změny chemismu a struktury půd, zhoršení kvality vod).
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.